Aanmelding

Samen aan tafel

Aanmelding voor "Samen aan Tafel"

Ingeval aanmelding als stel graag twee namen

Registratie Samen aan Tafel

Geef eenmalig uw contact gegevens en verder wat het beste past bij uw situatie.

Wij zijn ons ervan bewust dat een aantal van de gevraagde gegevens "zeer prive zijn".

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de organisatie van "Samen aan Tafel"

Voorbeelden

  • om u te bereiken
  • voor de tafelschikking
  • om rekening te houden met uw allergieën bij de maaltijdvoorziening

Als er in uw situatie een wijziging voordoet laat ons dat dan weten door het formulier opnieuw geheel in te vullen.

 

Meer over Privacy

Betaling eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor de maaltijd van 30 Mei 2024 is

€ 12,50 per persoon

Gelieve dit bedrag voor 10 mei 2024 over te maken op rekening: 

IBAN NL54 INGB 0004 9347 96  
tnv Achtse Belangen

Gelieve bij de overschrijving onder mededelingen uw achternaam, postcode en huisnummer te vermelden